สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครนักกีฬาขี่ม้าโปโลเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย April 26th, 2019สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครนักกีฬาขี่ม้าโปโลเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

** คุณสมบัติผู้สมัคร **
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
3. Handicap ไม่ต่ำกว่า 0

** หลักฐานในการสมัคร **
1.ใบสมัครนักกีฬา
2. รูปถ่ายทางการ พื้นขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง และทะเบียนบ้าน

วิธีการส่งใบสมัคร
1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ชั้น 5 คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ
2. ส่งเอกสารการสมัครมาที่ อีเมล tpa@kingpower.com
3. ส่งเอกสารการสมัครมาที่ แฟกซ์ หมายเลข 0-2245-8007

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/…/1ZOudU4bDcOep1I3DOI_EyPeJn…/view…